Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommende møder i menighedsrådet

Oversigt over planlagte ordinære menighedsrådsmøder i 2021

Menighedsrådet er en parlamentarisk forsamling, hvor møderne normalt er offentligt tilgængelige i henhold til lov om menighedsråd.

Dagsordenen for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden - normalt 3 hverdage før mødet.

Med mindre andet er anført, afholdes møderne i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde og starter kl. 18.30. Tilhørere har ikke taleret på møderne, men kan alene overvære mødet.

Under COVID-19 kan møderne afvikles virtuelt via Teams. Mødeoversigten opdateres herom løbende. Hvis dette er tilfældet kan tilhørere tilmelde sig ved kontakt til sognets administrationschef på e-mail adressen: opn@km.dk. Tilhøreren får herefter tilsendt link på mail for virtuel deltagelse som gæst

Dato for møde:

Sted og tidspunkt:

Bemærkninger:

12. januar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

16. februar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

23. marts 2021

Virtuelt kl. 19

 

27. april 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

25. maj 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

22. juni 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

24. august 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

28. september 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

26. oktober 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

23. november 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

 

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 23.3.2021 er følgende:


Punkt 1: En sang 
Punkter til beslutning
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
Punkt 3: Godkendelse af forretningsorden for MR 
Punkt 4: Godkendelse af revideret vedtægt for KKBU 
Punkt 5: Godkendelse af revideret vedtægt for kirkeværge 
Punkt 6: Godkendelse af den reviderede vedtægt for Forretningsudvalget 
Punkter til orientering og diskussion
Punkt 7: Orientering om renovering af Roskilde Kloster 
Punkt 8: Planlægning af introduktion for MR 
Punkt 9: Nedsættelse af udvalg til planlægning af den kommende arbejdsdag den 9. oktober. 
Punkter med meddelelser
Punkt 10: Nyt fra præster
Punkt 11: Nyt fra administrationen
Punkt 12: Nyt fra udvalg
Punkt 13: Meddelelser
Punkt 14: Eventuelt
Punkt 15: Godkendelse af referat