Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommende møder i menighedsrådet

Oversigt over planlagte ordinære menighedsrådsmøder i 2021

Menighedsrådet er en parlamentarisk forsamling, hvor møderne normalt er offentligt tilgængelige i henhold til lov om menighedsråd.

Dagsordenen for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden - normalt 3 hverdage før mødet.

Med mindre andet er anført, afholdes møderne i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde og starter kl. 18.30. Tilhørere har ikke taleret på møderne, men kan alene overvære mødet.

Under COVID-19 kan møderne afvikles virtuelt via Teams. Mødeoversigten opdateres herom løbende. Hvis dette er tilfældet kan tilhørere tilmelde sig ved kontakt til sognets administrationschef på e-mail adressen: opn@km.dk. Tilhøreren får herefter tilsendt link på mail for virtuel deltagelse som gæst

Dato for møde:

Sted og tidspunkt:

Bemærkninger:

12. januar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

16. februar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

23. marts 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

27. april 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

25. maj 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

22. juni 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

24. august 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

28. september 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

26. oktober 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

23. november 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

 

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 24.8.2021 er følgende:

1         En sang

Punkter til beslutning

2         Godkendelse af dagsorden

3         Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

4         Godkendelse af bygningssynsrapporter 2021

5         Godkendelse af GKU's samarbejde med Niras

Punkter til orientering og diskussion

6          Videre arbejde med gudstjenesteordningen

7          Orientering om status for præsteansættelsen og svarbrev til biskoppen

8          Orientering om lokalplan 705

9          Orientering om Spirebakkens problemer med klokkeringningen

10       Orientering om flytning af visionsdagen

Punkter med meddelelser

11        Nyt fra udvalg

12        Nyt fra præster

13        Nyt fra administrationen

14        Meddelelser

15        Eventuelt

16        Fadervor og sang