Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommende møder i menighedsrådet

Oversigt over planlagte ordinære menighedsrådsmøder i 2021

Menighedsrådet er en parlamentarisk forsamling, hvor møderne normalt er offentligt tilgængelige i henhold til lov om menighedsråd.

Dagsordenen for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden - normalt 3 hverdage før mødet.

Med mindre andet er anført, afholdes møderne i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde og starter kl. 18.30. Tilhørere har ikke taleret på møderne, men kan alene overvære mødet.

Under COVID-19 kan møderne afvikles virtuelt via Teams. Mødeoversigten opdateres herom løbende. Hvis dette er tilfældet kan tilhørere tilmelde sig ved kontakt til sognets administrationschef på e-mail adressen: opn@km.dk. Tilhøreren får herefter tilsendt link på mail for virtuel deltagelse som gæst

Dato for møde:

Sted og tidspunkt:

Bemærkninger:

12. januar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

16. februar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

23. marts 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

27. april 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

25. maj 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

22. juni 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

24. august 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

28. september 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

26. oktober 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

23. november 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

 

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 26.10.2021 er følgende:

Punkt 1: En sang 


PUNKTER TIL BESLUTNING
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
Punkt 3: Godkendelse af budget 2022 
Punkt 4: Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal. 
Punkt 5: Nedsættelse af Inventarudvalg 
Punkt 6: Vedtagelse af gudstjenesteordningen 
Punkt 7: Fastsættelse af datoer til M-møder i det kommende kirkeår. 

PUNKTER TIL DISKUSSION OG ORIENTERING
Punkt 8: Orientering og debat om indholdet af det kommende menighedsmøde. 
Punkt 9: Orientering om præsteansættelse og nedsættelse af arbejdsgruppe 
Punkt 10: Orientering om udlån af Trekroner Kirke 

PUNKTER MED MEDDELELSER
Punkt 11: Nyt fra udvalg 
Punkt 12: Nyt fra præsterne 
Punkt 13: Nyt fra administrationschef og kontaktperson 
Punkt 14: Meddelelser.

Punkt 15: Eventuelt 
Punkt 16: Fadervor og sang